שכר עבודה | ורדה אליקים - עורכת דין
sliderשכר עבודה

השכר הוא אמנם לא התגמול היחידי עבור עבודה (ישנם גם סיפוק, אתגר, עניין, מימוש עצמי, הנאה מאינטראקציות בינאישיות שונות ועוד), אבל הוא בהחלט המרכיב המרכזי ביחסי עובד-מעביד.

חשוב לדעת כי ב-1958 חוקק חוק הגנת השכר, שמהווה את הבסיס להסדרת היחסים מבחינת שכר העבודה, וכי חלק גדול מזכויות העובדים הן כאלה שנשארות תקפות גם אם בחוזה עבודה חתום מצוין אחרת.

שכר מינימום

אחת הזכויות החשובות מבחינת שכר עבודה היא שכר מינימום.

נכון לתחילת 2017, יש לשלם לכל עובד במשרה מלאה (43 שעות שבועיות) 5,000 ₪ לכל הפחות, ואילו שכר חודשי מינימלי עבור משרה שכוללת עד 43 שעות בשבוע הוא 4825 ₪.

השכר היומי המינימלי הוא 200 ₪ כשמדובר ב-6 ימי עבודה ו-230.77 ₪ עבור 5 ימי עבודה, ואילו למי שמשתכר על בסיס שעתי המינימום הוא 26.88 ₪ לשעה.

חשוב לציין כי הסכומים הנ"ל תקפים לבני 18 ומעלה. עבור בני נוער ישנו שכר עבודה מינימלי שונה, בהתאם לגילם.

הלנת שכר

את שכר העבודה על המעסיק לשלם בסוף חודש העבודה, אלא אם כן נכתב אחרת בחוזה העבודה.

הלנת שכר היא מצב שבו חלפו 10 ימים או יותר מהמועד שנקבע לתשלום השכר, ובית דין לעבודה עשוי להפעיל סנקציות שונות כנגד מעסיקים שמלינים את שכר עובדיהם.

החזר הוצאות נסיעה

כל עובד שמקום מגוריו נמצא במרחק של 3 תחנות אוטובוס או יותר ממקום העבודה זכאי להחזר הוצאות נסיעה.

המעסיק רשאי לבחור בין 2 אופציות: תשלום סכום השווה לתעריף חופשי-חודשי רלוונטי, או תשלום בהתאם לדמי הנסיעה היומיים כפול מספר ימי העבודה בחודש.

יש לציין כי התשלום הנ"ל אינו תלוי במספר שעות העבודה היומיות.

איך מחשבים שעות נוספות במסגרת שעות עבודה?

מרכיב חשוב בשכר העבודה הוא השעות הנוספות.

שעות נוספות הן כל שעות העבודה שאחרי השעה התשיעית (כששבוע העבודה הוא בן 5 ימים) או כל השעות שאחרי השעה השמינית כששבוע העבודה הוא בן 6 ימים.

עבור השעתיים הנוספות הראשונות יש לשלם תוספת של 25% לשכר הבסיסי, ולאחר מכן התוספת היא של 50%.

גם שכר עבודה בשבתות ובחגים הוא 150% ביחס לשכר הבסיס. חשוב לציין כי אי תשלום עבור שעות נוספות הינה עבירה פלילית!