פנסיה | ורדה אליקים - עורכת דין
sliderפנסיה

זכויות עובדים הן נושא רגיש מאוד. אמנם מצד אחד ישנם חוקי יסוד, חוקי מגן, הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה שנועדו להבטיח זכויות מינימליות לכל עובד, אבל מצד שני מבנה שוק התעסוקה בימינו מקנה לא פעם יתרון משמעותי למעסיקים, וישנם לא מעט מקרים שבהם הדבר מנוצל וזכויות בסיסיות מופרות.

על-מנת שזכויותיכם לא ייפגעו, מומלץ להכיר את החוקים הבסיסיים בנושא, ובכל מקרה שבו אתם מרגישים שפגעו בכם שלא כדין להתייעץ עם עורך דין המתמחה בתחום העבודה.

חוקי יסוד בנושאי עבודה

ישנם 2 חוקי יסוד בנושא עבודה: חוק יסוד חופש העיסוק וחוק יסוד כבוד האדם וחירותו.

החוק הראשון מבטיח שלכל אדם ישנה הזכות לעסוק בכל מקצוע שירצה (כל עוד הוא מוכשר לכך, כמובן), ואילו החוק השני נועד למנוע פגיעה פיזית או נפשית בכל אדם ובהקשר של יחסי עובד-מעביד הרי שלמעסיק אסור לסכן את חייו של העובד או לפגוע בכבודו.

חוקי מגן של זכויות עובדים

זכויות עובדים רבות מבוסס על חוקי מגן שנחקקו לאורך השנים. ביניהם: חוק שעות עבודה ומנוחה מ-1951, חוק חופשה שנתית מאותה שנה, חוק הגנת השכר מ-1958, חוק פיצויי פיטורים 1963, חוק דמי מחלה 1976, חוק שכר מינימום 1987, חוק הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות מ-2001, ועוד.

בהתאם למשל זכאים עובדים שחלו ולא הגיעו לעבודה לתשלום מחצית משכרם עבור היום השני והשלישי, ולתשלום מלא החל מהיום הרביעי, וזאת לתקופה מצטברת של עד 1.5 ימים לכל חודש עבודה. כמו כן ישנה זכאי כל עובד לחופשה שנתית – החל מ-2017 עובדים בעלי ותק של עד 5 שנים זכאים ל-16 ימי חופשה שנתית ברוטו.

עוד כדאי לדעת שישנן זכויות עובדים לגבי מגזרים ספציפיים – נשים, בני נוער, עובדים המועסקים ע"י קבלני כוח אדם ועוד.

צווי הרחבה

חלק מזכויות העובדים מבוססות על צווי הרחבה, ובפרט זוהי חובתו של המעסיק להפריש סכומים חודשיים לביטוח פנסיוני.

החל מ-1.1.2017 על המעסיק להפריש לפנסיה של העובד 6.5% משכרו, ובנוסף נדרשת הפרשה של 6% לפיצויי פיטורין. העובד מפריש גם הוא לטובת הפנסיה 6% מהשכר.

צו הרחבה חשוב אחר מבהיר מהי חובת המעסיק מבחינת תשלום הוצאות נסיעה.