מימוש זכויות רפואיות | ורדה אליקים - עורכת דין
sliderמימוש זכויות רפואיות

כל אדם שכושר ההשתכרות שלו נפגע זכאי לסיוע, בעיקר דרך המוסד לביטוח לאומי, שזוהי מטרת הקמתו. יחד עם זאת, בפועל לא תמיד מפגין מוסד זה מחויבות מלאה לעזור למי שזקוק לעזרה, ובמקרים אלה מומלץ להיעזר בעורך דין לצורך מימוש הזכויות הרפואיות המגיעות לאדם.

מי קובע את הזכויות הרפואיות במקרה של פציעה או מחלה?

הוועדות הרפואיות שבמסגרת המוסד לביטוח לאומי הן אלה המחליטות לכמה אחוזי נכות זכאי כל בעל נכות ומהם אחוזי הפגיעה ביכולת ההשתכרות במקרה של פגיעה כזו או אחרת.

חשוב להדגיש כי ניתן לערער על החלטות ועדות רפואיות אלה, ולמעשה זהו אחד המרכיבים העיקריים במסגרת מימוש זכויות רפואיות.

באילו מקרים ישנה זכאות לסיוע ותמיכה?

ישנם 4 קבוצות אוכלוסייה עיקריות אשר זכאיות לעזרה דרך הביטוח הלאומי, ושאם אינן מקבלות את הסיוע המגיע להן עפ"י חוק יכולות לפעול בדרכים משפטים לטובות מימוש הזכויות הרפואיות שלהן.

הקבוצות הן:

* נפגעי תאונות עבודה – הזכות העיקרית במקרים אלה היא פיצוי על אובדן ההכנסה במשך 90 יום. כמו כן זכאי כל נפגע תאונת עבודה למימון מלא של הטיפולים הרפואיים הנחוצים בגין הפגיעה.

* נפגעי תאונות אישיות בני 18 ומעלה ומתחת לגיל הפרישה – זכאים אף הם לקצבה לפרק זמן של עד 90 יום.

* נכים – נכים זכאים לקצבת נכות, שגובהה נקבע בהתאם לאחוזי הנכות שאותם קובעת ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי.

* נפגעי פעולות איבה – ההטבות המאפשרות את שיקומם של נפגעי פעולות האיבה כוללות הן מענקים חד פעמיים, הן מענקים שנתיים והן תגמולים חודשיים. גם הבטחת קבלת כל ההטבות במקרים אלה נכללת תחת ההגדרה של מימוש זכויות רפואיות.

כיצד עורך דין מסייע במקרים של מימוש זכויות רפואיות?

על-מנת לממש את הזכויות הרפואיות המגיעות לכם, לעתים ישנו צורך בשכירת שירותיו של עורך דין בעל ניסיון בתחום של מימוש זכויות רפואיות.

עו"ד שכזה מלווה את המיוצגים שלו לוועדות הרפואיות ומסייע להם לעמוד על המגיע להם, ועוד קודם לכן יכול להפנות אותם לבדיקות רפואיות חיוניות ולקבל חוות דעת של מומחים רלוונטיים – וכל אלה משפרים משמעותית את הסיכוי לקבל מביטוח לאומי את מה שמגיע לכם.