ייפוי כוח מתמשך | ורדה אליקים - עורכת דין
sliderייפוי כוח מתמשך

פורסם על ידי מרץ 9, 2019 ב כתבות באתר | סגור לתגובות על ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך, כהגדרתו בחוק, הוא הזכות של אדם בוגר מעל גיל 18 למנות לעצמו מיופה כוח שיוכל לקבל בעבורו החלטות לגבי עתידו . בזמן שכבר לא יוכל לעשות זאת, ייפוי כוח מתמשך מסדיר את רצונותיו של הממונה על פי חוק ברגע שיאבד את צלילותו . חוק זה גורם לאדם שיוכל להישאר רגוע ולדעת שכל ענייניו המשפטיים ינוהלו על פי רצונו בלבד.

מה כולל ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך כולל את היכולת של אדם לקבוע מי האדם שיטפל בענייניו, אלו פעולות יתנהלו אתו ועם רכושו, ואף לתת הנחיות ברורות ואלו הגבלות יוטלו על הנחיות אלו.

העניינים האישיים אותם ניתן לקבוע במסגרת ייפוי כוח מתמשך כוללים את מקום מגוריו של כותב הייפוי האם ירצה שיעבירו אותו למוסד או שיעדיף להישאר בביתו עם עובד זר כמו כן הוא רשאי לקבוע גם על עניינים רפואיים ביניהם אלו טיפולים הוא מוכן לקבל.

בנוסף גם עניינים רכוש ניתנים להסדרה בייפוי כוח מתמשך כמו לגבי הדירה של מייפה הכוח וכספו בבנק האם ניתן יהיה להשקיע את כספו והיכן. האם ניתן יהיה למכור את הדירה ומה לעשות עם הכסף שיתקבל ממכירתה. האם ניתן להשכיר את הדירה ובכמה. באלו תנאים יש לשפץ את הדירה ועוד.  ניתן אם כך לראות כי למייפה הכוח יש את הזכות לקבוע את ההתנהלות עם רכשו לאחר שיאבד מצלילותו בנוסף לכך הוא רשאי לקבוע סכום של עד 5000 שקלים שימשך מחשבונו לצורך טיפול ברכושו האישי, לבחור למי תושכר הדירה, כמו כן הוא רשאי להנחות את סכום המתנה לחתונת נכד למשל .

מטרות הייפוי כוח והתנאים

אם כך ניתן לראות שייפוי כוח מתמשך מגן על אדם בשעה שכבר לא יוכל לדאוג לענייניו  במישורים האישי והמשפטי החוק מאפשר לבצע ייפוי כוח רק במקרה שהוא מעל גיל 18 . האפוטרופוס הנבחר חייב להיות אדם אמין שמייפה הכוח מכיר אישית כמו בן זוג או בן.

אם כך ניתן לראות כי ייפוי כוח מתמשך יכלול בתוכו 3 מטרות עיקריות והן:

  1. לאפשר לאדם את הבחירה מי יטפל בו ואיך
  2. ליצור הקלות למשפחה בהתמודדות עם גופים מנהלתיים ובירוקרטים
  3. למנוע חיכוכים בין בני המשפחה על אופן הטיפול באדם.

אם כך ניתן לראות כי הכבוד והאפשרות לשמור על חופש האדם גם לאחר מותו מעוגן בחוק.