חוזה עבודה | ורדה אליקים - עורכת דין
sliderחוזה עבודה

יחסי עובד מעביד אמנם מושתתים על אמון ועל נהלים שונים שמתגבשים תוך כדי עבודה, אבל במקביל חשוב מאוד לגבות את ההסכמות ביניהם בחוזה מסודר.

חוזה עבודה מעגן את הזכויות והחובות של העובד ושל המעסיק, מונע אי הבנות ואי נעימויות ומבטיח שבמידה ותתגלה מחלוקת בין הצדדים ניתן יהיה לפתור אותה בקלות.

מה כולל חוזה עבודה סטנדרטי?

חוזה העבודה הסטנדרטי כולל את הגדרת תפקיד העובד, כולל היקף המשרה, את הגדרת שכרו של העובד (כולל התייחסות ספציפית לתשלום עבור שעות נוספות, בונוסים וכו'), את הזכויות הנוספות של העובד (מעבר לזכויות הסוציאליות המוקנות לו על פי חוק) ואת פרק הזמן המינימלי של הודעת פיטורים/התפטרות.

עוד סעיף נפוץ בחוזי עבודה רבים נוגע להתנהלות העובד לאחר שהוא מסיים את ההתקשרות החוזית עם המעסיק – למשל התחייבות לתקופת צינון מסוימת שבה לא יעבוד בתחום.

האם ישנם סעיפים שבית המשפט עשוי לא להכיר בהם?

כן.

ישנן זכויות המוקנות לכל עובד בארץ עפ"י חוק – שכר מינימום, דמי הבראה, חופשה שנתית, דמי מחלה, פיצויי פיטורים, הודעה מוקדמת ועוד – וכל סעיף במסגרת חוזה עבודה שמפר את הזכויות הנ"ל, שחלות על כלל העובדים בישראל מתוקף דיני העבודה הנהוגים בארץ, יהיה בלתי קביל בבית המשפט.

הסוגים השונים של חוזי עבודה

נהוג לחלק את חוזי העבודה ל-3 קטגוריות: חוזה עבודה לתקופה מוגבלת, חוזה לתקופה בלתי מוגבלת וחוזה למשימה ספציפית.

חוזה לתקופה מוגבלת מיועד בעיקר עבור העסקה בענפים שמתאפיינים בעונתיות או כשמדובר במחליפ/ה לעובד/ת קבוע/ה. בתום תקופת ההעסקה המצוינת בחוזה מסתיימים יחסי העובד-מעביד באופן אוטומטי, אולם חשוב לציין כי למעסיקים מותר להחתים עובדים על חוזים לתקופה מוגבלת רק אם הנסיבות מצדיקות זאת ולא על-מנת למנוע מהם לצבור ותק.

חוזה לתקופה בלתי מוגבלת ניתן כמובן לעדכן מעת לעת, בהסכמה הדדית בין המעסיק לעובד, ואילו חוזה למשימה ספציפית כשמו כן הוא, מסדיר יחסי עבודה לשם מטרה מסוימת ולאחר השגתה הוא כבר אינו תקף.

על מי חלה חובת עריכת חוזה העבודה?

על המעסיק.

החל משנת 2011 מעסיק שלא מוסר לעובד הודעה מפורטת לגבי תנאי ההעסקה, וזאת תוך 30 יום ממועד תחילת ההעסקה, חשוף לתביעה ועלול לשלם עד 15,000 ₪ בגין הפרת חוק זו.